MUDAN AUTOMOIBLE SHARES COMPANY LIMITED

MUDAN AUTOMOIBLE SHARES COMPANY LIMITED

Địa chỉ: LEYU TOWN, ZHANGJIAGANG, Giang Tô, CHINA
Nhà máy: LEYU TOWN, ZHANGJIAGANG, Giang Tô, CHINA
Thời gian làm việc: 8:00-21:00 (Hiện Bắc Kinh)
Điện thoại: 0086-512-58605388 (Thời gian làm việc)   
0086-18112686811 (Nonworking thời gian)
Fax: 0086-512-58668106
Địa chỉ liên hệ : Ms. lena (MUDAN AUTOMOIBLE SHARES COMPANY LIMITED) Lân đăng nhập cuôi: giờ 02 từ phút cách đây
Chức vụ : Charger of Oversea seals department
Điện thoại : 86-13913607431
WHATSAPP : 86-13913607431
Skype : lena07431
Thư điện tử : mudan_2015@163.com
gọi hệ
Liên hệ với Nhà cung cấp
Thay đổi ngôn ngữ